>>strona główna

informacje

>>cel studiów

>>kandydat

>>absolwent

>>organizacja

>>noclegi

>>rekrutacja

>>kontakt

przebieg studiów

>>zasady kształcenia

>>program studiów

>>wykładowcy

partnerzy

>>ESRI Polska

>>Techmex S.A.

>>SCOR S.A.

 

 

 

 

 

Studia podyplomowe "Systemy Informacji Przestrzennej"

Geoinformacja jest to wiedza dotycząca obiektów, takich jak fakty, zdarzenia, przedmioty, procesy lub idee, zawierająca koncepcję, która w ustalonym kontekście ma określone znaczenia i pozwala na określenie położenia odnośnego obiektu na powierzchni Ziemi względem pozostałych obiektów. (Polski Komitet Normalizacyjny).
GIS (Geografical Information System) – jeden z najpopularniejszych obecnie akronimów związanych z opisem środowiska geograficznego. Rozróżnia się jeszcze bardziej szczegółowo SIP (System Informacji Przestrzennej), SIT (System Informacji Terenowej), ale są to systemy pochodne od GIS. W jednym zdaniu czym jest GIS -- jeśli można powiedzieć, że jeden z najpopularniejszych programów biurowych, arkusz kalkulacyjny (np. Excel™MS) to „myśląca tabela”, to oprogramowanie GIS jest taką „myślącą mapą".
Już w zaraniu swoich dziejów człowiek odkrył zasadę, że obraz zawiera więcej informacji niż słowo. Od czasów rysunków naskalnych poprzez utylitarne mapy starożytnych Rzymian, żeglarskie mapy średniowiecza do czasów współczesnych obraz otaczającej nas rzeczywistości jest nieustannie obecny w codziennym życiu człowieka. Wiele dziedzin działalności ludzkiej opiera się wręcz na istnieniu map. Dlaczego? Co szczególnego zawiera mapa, że staje się ona tak istotna dla człowieka? Mapa w istocie rzeczy zawiera dane i informacje. Szczególnego rodzaju dane. Na drodze swoistej ewolucji został osiągnięty pewien sposób przedstawiania otaczającej nas rzeczywistości geograficznej. Poprzez zastosowanie odpowiedniego aparatu matematycznego (odwzorowania kartograficzne), sposobu kwantyfikacji środowiska (zestaw znaków umownych) oraz specyficznych zasad opracowania rysunku mapy (metody redakcji generalizacji) powstała współczesna mapa ogólno-geograficzna. Mapa papierowa.
W dobie komputeryzacji, stopniowo wraz z rozwojem informatyki, mapa ta otrzymywała postać cyfrową oraz numeryczną. Najpierw jako rysunek a następnie jako rysunek i baza danych. Dziś ten zestaw danych, informacji oraz narzędzi programistycznych nazywamy systemem informacji geograficznej. W zależności od rodzaju danych i informacji zgromadzonych w bazie różne może być zastosowanie takiego systemu. Należy podkreślić, że system informatyczny związany jest z medium jakim są komputery. Bez tego narzędzia, którego znaczenie w naszej rzeczywistości jest przeogromne system taki istnieć nie będzie. Ale nie jest to wada tego systemu, a raczej stwierdzenie faktu, świadczące o nieustannym postępie, w tym przypadku technicznym. Dzięki temu możemy ocenić jego podstawowe zalety jakimi są:
• niewiarygodna szybkość dostępu do danych zawartych w bazie;
• bogactwo możliwości wykonania różnorodnych analiz;
• nieustannie rozwijane sposoby prezentacji wyników działania.
Temat GIS roztrząsany jest w naszym kraju od bez mała dwudziestu lat. Nie jest więc nowością. Dwadzieścia lat dla nowinki technicznej, to wydawałoby się wystarczający okres czasu dla zastosowania jej w powszechnym użyciu. Dlaczego w Polsce wdrażanie tego procesu postępuje tak wolno? To pytanie nie może mieć jednoznacznej odpowiedzi. Czynników jest bardzo wiele. Z perspektywy czasu, uwzględniając problemy rozwoju w skali lokalnej, najistotniejszym czynnikiem wydaje się być zmiana w świadomości ludzi kierujących społecznościami lokalnymi. Aby mógł się dokonać postęp realny, materialny musi najpierw dokonać się postęp w świadomości ludzkiej. Muszą zaistnieć warunki i przyczyny dokonania postępu, a więc zmian. Musi być zrozumienie istoty nowości, a więc przede wszystkim korzyści jakie z tego płyną.
Szczególne istotne jest bez wątpienia zdobycie podstaw wiedzy z zakresu szeroko pojmowanych zastosowań technologii GIS oraz licznych zagadnień towarzyszących, jak na przykład bazy danych. Jedną z form praktycznego kształcenia i zarazem szansą na zdobycie atrakcyjnych umiejętności potwierdzonych stosownym dokumentem jest studium podyplomowe, do udziału w którym serdecznie Państwa zapraszamy.

 

statystyka
Katalog Stron WWW - www.webtree.pl
Katalog stron internetowych
Katalog Gwiazdor